Skip to content

Disclaimer

De website van Bonndesign.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bonndesign. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bonndesign.

De op deze website getoonde informatie wordt door Bonndesign met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bonndesign behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Bonndesign alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bonndesign niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Bonndesign, welke geen eigendom zijn van Bonndesign, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bonndesign uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Bonndesign worden onderhouden wordt afgewezen.

Bonndesign kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderzins.

Bonndesign sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van Bonndesign.